Title Image

Obezite Hakkında

Obezite Nedir?

Obezite, en basit tanımı ile, vücutta fazla yağ depolanması olarak tanımlanabilir.  Genetik ve çevresel nedenleri olan kronik, multifaktöriyel bir hastalıktır. Vücutta fazla yağ birikimi pek çok hastalığa neden olur, yaşam kalitesini bozar ve beklenen yaşam süresini kısaltır. Obezite ve obeziteye bağlı hastalıklar tüm dünyada ikinci en sık ölüm nedenidir. Pek çok nedeni olsa da; fiziksel aktivitede azalma, kötü beslenme alışkanlığı, hormonal hastalıklar, genetik faktörler obezitenin başlıca nedenleri arasında sayılabilir. 

Tüm dünyada obezite sıklığında artış izlenmektedir. 1975-2019 Yılları arasında obez birey sayısında üç kat artış izlenmiştir.  Dünya sağlık örgütü (WHO) 2016 verilerine göre dünya genelinde 2 milyar insan fazla kilolu ve bunların 650 milyonunun obez olduğu görülmüştür. Oransal olarak yetişkin nüfusun %39 u fazla kilolu ve %13 ünün obez olduğu saptanmıştır. Hastalık önceleri sadece erişkin nüfusun hastalığı olarak görülse de çocuk ve ergenlerde de sıklığı artmaktadır. 5-19 yaş arası nüfusta 340 milyon obez birey olduğu saptanmıştır. Obezitenin erişkinler kadar çocuk ve gençlerde de görülmesi, ilerleyen yıllarda obez birey sayısının daha da artacağının bir göstergesidir.  Obezite pandemisi tüm dünyayı tehtid etmektedir. Bu pandemi ile mücadelede istenilen başarı oranlarına ulaşılamamıştır.

gunumuzun-vebasi

Obezitenin varlığı ve derecelendirilmesi için çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. En sık vücut kitle indeksi (VKİ) kullanılarak hesaplanır. Obezite, vücutta oransal olarak fazla yağ birikimi olarak tanımlanır. Ancak; vücut kitle indeksi her zaman obeziteyi, yani vücut yağ oranını, doğru şekilde yansıtmayabilir. Benzer şekilde çocukluk çağında VKİ doğru sonuç vermeyebilir. Bu sebeple farklı tanımlamalar da kullanılmaktadır. Çocukluk çağında persantil değerlerinden, erişkinde vücut yağ oranlarından ve bel-kalça ölçümlerinden de yararlanılır. 

VKİ, kilonun (kg) boyun (m) karesine bölünmesi ile elde edilir. 

VKİ :  (kg) / (m2) 

Obezite Sınıflaması

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Vücut Kitle İndeksine Göre Obezite Sınıflaması

SINIFLAMA BMI (kg/m2)

Normal Aralık 18,5 – 24,9

Preobez – Kilolu 25 – 29,9 

Obez Sınıf I 30 – 34,9 

Obez Sınıf II 35 – 39,9 

Obez Sınıf III > 40

Süper obez > 50

VKİ Hesaplama

TASARIM KODLAMA

VKİ Dışında Diğer Obezite Sınıflamaları

– Erkeklerde 102cm; Kadınlarda 88cm den büyük bel ölçümü obezite sınırı olarak kabul edilir ve tedavi gerektirir. 

– Erkeklerde %25 ten fazla; Kadınlarda %35 ten fazla yağ oranı obezite sınırı olarak kabul edilir ve tedavi gerektirir. 

– Çocuklarda 95. persantilin %120 sinden fazla kilolu olması sınıf 2; 95. persantilin %140 ından fazla olması sınıf 3 obezite olarak kabul edilir.

Obezite İle İlişkili Hastalıklar

– Tip 2 Diyabet

– Hipertansiyon

– Obstruktif uyku apnesi

– Hiperlipidemi ve hiperkolesterolemi

– Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması

– Depresyon

– Dejeneratif eklem rahatsızlıkları

– Bel ve sırt ağrıları

– Gastroözofageal reflü hastalığı

– Kolelityazis (safra taşları)

– Astım

– Kalp yetmezliği

– Migren

– Pseudo tümör cerebri

– Derin ven trombozu ve diğer damar hastalıkları

– Venöz staz ülserleri

– Stres üriner inkontinans (idrar kaçırma)

– İnfertilite

– Polilikistik over sendromu

– Dismenore

– Cinsel fonksiyon bozukluğu

– Birçok kanser sıklığında artış,

– Dermatit

Kimler Ameliyat Olmalı?

Tüm hastalara öncelikli olarak diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilmelidir. Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile başarılı olamayan hastalarda cerrahi tedavi düşünülmelidir. 

Bariatrik & Metabolik cerrahi ameliyatları şiddetli obezite ve eşlik eden hastalıkların tedavisinde etkin ve güvenilir ameliyatlardır. Ameliyatsız tedavi yöntemleri ile kıyaslandığında, obeziteye eşlik eden hastalıklar nedeni ile ölüm oranlarında azalma sağlanır.

  • VKİ>35kg/m2 olan hastalar için eşlik eden hastalık olsun veya olmasın
  • VKİ 30-35kg/m2 olup cerrahi dışı yöntemlerle kalıcı kilo kaybı veya eşlik eden hastalıklarında iyileşme sağlanamayan hastalarda
  • VKİ>30kg/m2 ve tip2 diyabeti olan hastalarda ameliyat düşünülmelidir.
  • Asya Populasyonunda obezite sınırı 25kg/m2 kabul edilmelidir ve VKİ>27,5kg/m2 hastalarda ameliyat düşünülmelidir.

Ek olarak tıbbi gözetimle diyetle başarısız olması ve psikolojik olarak stabil olma şartı aranır.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Kimler Ameliyat Olamaz?

  • Psikolojik instabilite,
  • Bilinen ve belgelenmiş alkol-madde bağımlılığı,
  • Yeme bozuklukları,
  • Anestezi veya cerrahiyi engelleyici derecede riskli hale getiren ciddi medikal hastalıklar. ASA ( American Society of Anesthesiologist ) 
  • Mental olarak yetersiz olanlar,
  • Desteksiz ev ortamı.