Title Image

Blog

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI SAÇ DÖKÜLMESİ

Obezite sıklığı tüm dünyada artış göstermektedir ve birçok ülkede önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Obez hastalar için cerrahi tedavi, tüm dünyada kabul görmüş bir tedavi stratejisidir. 

Saç dökülmesi, obezite cerrahisi sonrası sık görülen bir komplikasyondur. Çalışmalar obezite cerrahisi sonrası hastaların yaklaşık yarısında (%57) saç dökülmesi olduğunu göstermiştir. Genellikle ameliyat sonrası 3-6 ay arasında görülür.  Saç dökülmesi genellikle ciddi bir hastalık durumu oluşturmaz ve kalıcı kellik ile sonuçlanmaz ancak; hastalarda gereksiz strese neden olabilir ve hastanın ruh sağlığını, benlik saygısını ve yaşam kalitesini etkileyebilir

Nedeni tam olarak bilinmese de bazı durumlar ve vitamin-mineral eksiklikleri ile ilişkili olduğu görülmüştür.

  • Ameliyat sonrası dönemde protein kaybı
  • Aşırı kilo kaybı
  • Ameliyata bağlı katabolik stres
  • Psikolojik stres

Saç dökülmesine katkıda bulunabilir. 

Obezite cerrahisi sonrası bazı vitamin ve minerallerin emiliminde azalma olabilir. Bu eksikliklerin de saç dökülmesi ile ilgili olabileceği görülmüştür. 

Özellikle çinko, folik asit ve ferritin düzeyleri düşük olan hastalarda saç dökülmesinin daha fazla olduğu görülmüştür. 

Sık görülen vitamin B12 ve demir düzeylerinin düşüklüğü ile saç dökülmesi arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. 

Saç dökülmesi, özellikle genç kadınlarda daha yaygındır. Bunun nedeni kadınların daha uzun saçlara sahip oldukları için gereksinimlerinin fazla olmasına bağlı olabilir. Ayrıca genç kadınlar estetik kaygılarından dolayı saç dökülmesini daha sık bildiriyor da olabiliriler. 

Obezite cerrahisi sonrası saç dökülmesi yaşayan hastaların günde en az 30 mg çinko içeren vitamin almaları sağlanmalıdır.

Wen ZhangMeiling FanCunchuan WangKamal MahawarChetan ParmarWeiju ChenWah YangGlobal Bariatric Research Collaborative. Hair Loss After Metabolic and Bariatric Surgery: a Systematic Review and Meta-analysis. 

Obes Surg 2021 Jun;31(6):2649-2659.  doi: 10.1007/s11695-021-05311-2. Epub 2021 Mar 5.