Title Image

Blog

MİDE BOTOKSU VE BOTULİSMUS (BOTULİZM)

MİDE BOTOKSU

Obezite, tüm dünyada görülme sıklığı artan, ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Obezitenin kontrol altına alınması için çeşitli ameliyat teknikleri, ilaç tedavileri ve ameliyat dışı endoskopik yöntemler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Mevcut bilimsel verilerimize göre obezitenin tedavisinde cerrahi müdahaleler, en etkin ve uzun süreli tedavi şekli olarak yerini korumaktadır. 

Botulinum toksini Clostridium Botulinum bakterisi tarafından oluşturulan kaslarda geçici gevşemeye neden olan bir toksindir. İnsanlarda şaşılık, kas distonileri ve kozmetik uygulamalarda uzun süredir kullanılmaktadır. Gastrointestinal sistemde akalazya ve anal fissürde etkinliği gösterilmiştir. Mide dokusuna uygulandığında mide boşalımını geciktirdiği için obezite alanında da kilo verdirici yöntem olarak kullanılabileceği düşünülmüştür. 

Hayvan deneylerinde botoks uygulamasının kilo kaybına neden olduğu görülmüştür. Endoskopik olarak mide dokusuna enjekte edildiğinde mide boşalmasında gecikme ve iştahta azalma etkileri vardır. İnsan çalışmalarında çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Botoks uygulamasının kilo verdirdiğine dair yayınlar olduğu gibi etkinliğinin olmadığına dair yayınlar da mevcuttur. Tek başına kilo verdirici etkisi gösterilememiştir. Botoks uygulamasıyla bazı çalışmalarda elde edilen kilo kayıp oranları düşüktür ve daha çok uygulanan diyete bağımlı gözükmektedir. 

İşlemin görece basit uygulanabilir olması, geri dönüşümlü olması, ameliyat gerektirmemesi, yan etki oranının çok düşük olması bu uygulamaya ilgiyi arttırmıştır. Genel olarak ciddi bir yan etki gözlenmemektedir. Ancak uygulama sayısı arttıkça komplikasyon sayılarında da artış izlenmeye başlamıştır. 

Obezite dışı endikasyonlarda kullanımı ile ilgili, FDA tarafından, solunum arresti ve ölüm gibi yan etkilerinin olabileceği belirtilmiştir. Mide botoks uygulamasında yapılan dozlar 100Ü ile 500Ü arasında değişiklik göstermektedir. Mideye uygulama alanı ve tekniği hakkında görüş birliği yoktur. Botulinum toksini endoskopik olarak mide kas dokusuna veya mukoza altına uygulanır. Yüksek dozlarda uygulama, toksinin kana karışmasına ve sistemik yan etkilerin görülmesine neden olabilir. Ayrıca anatomik ve teknik olarak yanlış uygulamaların da çeşitli komplikasyonlara neden olabileceği bilinmektedir.  Bu nedenle, deneyimli kişilerce ve uygun koşullarda yapılması önerilmektedir.

BOTULİSMUS (BOTULİZM)

 Botulismus, Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği toksinden kaynaklanan bir zehirlenme türüdür. İnsanlarda çoğunlukla uygun koşullarda hazırlanmamış konservelerde bakteri üremesi ve bakterinin ürettiği toksine bağlı olarak gelişen besin zehirlenmesi şeklinde karşımıza çıkar. 

Mide botoks uygulamasından sonra da görülebilir. Yüksek dozda toksin uygulaması sonucu da benzer klinik tablo oluşabilir. Yüksek dozlarda veya uygun olmayan enjeksiyonlar sonrası toksin sistemik dolaşıma geçer ve sistemik etkiler görülür. Toksin sinir kas iletişimini etkileyerek kaslarda güçsüzlüğe ve felçlere neden olur. Bunun sonucunda; 

Bulanık veya çift görme

Ağız kuruluğu

Konuşma ve yutkunmada zorluk

Kalp atımında azalma

Tansiyon düşüklüğü,

Nefes alıp vermede zorluk

Kaslarda güçsüzlük

Ciltte beklenmedik renk değişiklikleri

Terleme bozuklukları

Karın ağrısı

Bulantı, kusma ve kabızlık

Genel belirtileri arasındadır. Hastalarda mide botoksu uygulamasından sonra, bu bulgular gözlendiğinde en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Tedavide antitoksin uygulaması ve destek tedaviler yapılır.