Title Image

Blog

Günümüzün Vebası

Tarih boyunca şişmanlık farklı zaman ve kültürlerde farklı algılar yaratmıştır. Kimi zaman güçlülük, kudret, anlamına gelirken; kimi zaman doğurganlık, bereket ve bolluk ile beraber anılmıştır. Günümüzde ise hastalık olarak anılmaktadır.

Evrimsel açıdan avcı-toplaycı insandan başlayan; yaklaşık 10 bin yıl önce yerleşik hayata geçiş ve tarım devrimi, ardından sanayi devrimi ve günümüze kadar devam eden bir süreç. İki ayrı kırılma noktasından bahsedebiliriz. Tarım yapabilme ve yerleşik hayata geçiş, sanayi devrimi. Bu iki olgu besini sınırsız hale getirme, depolayabilme ve ticaret aracı haline getirmeyi sağladı. On binlerce yıllık beslenme alışkanlığımız bir anda değişti. Proteinden zengin ve karbonhidrattan fakir beslenme şeklimiz bir anda tersine döndü. Sanayileşmeye paralel olarak şehir tarzı yaşam ile birlikte obezite kaçınılmaz olarak arttı.

Günümüzdeki en büyük pandeminin obezite olduğunu söyleyebiliriz. Obezite ile savaşta hiçbir ülke başarılı olamamıştır. Başarılı olmak bir yana, obezite oranları artmaya devam etmektedir.