Title Image

Etik Değerler

Genel

  1. Paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, hastalarımıza, toplumumuza ve tüm insanlığa yarar sağlamayı hedefleriz.
  2. Hasta, paydaş ve çalışan mahremiyeti ve güvenliğine büyük önem veririz.
  3. Sürekli gelişmeye ve iyileşmeye açık olarak çalışmalarımızı sürdürürüz.
  4. Sağlık teknolojilerinin gelişimini takip eder, bu imkânları en üst seviyede kullanırız.
  5. Çalışma alanlarımız çerçevesinde projeler geliştirir, sosyal sorumluğumuzun bilinciyle hareket ederiz.
  6. Toplumsal bir bilinç yaratabilmek için eğitim, seminer ve konferanslar düzenleriz.
  7. Bilimsel gerçekler ışığında, sürekli olarak, öncü, güvenilir ve güler yüzlü hizmet sunarız.
  8. Yaptığımız tüm çalışmalarda doğayı korur, çevreci yaklaşımımızı yaymak için çaba sarf ederiz. 
  9. Tüm çalışmalarımızda şeffaflığa büyük önem veririz.
product12-g2
blog-26

Obezite

1. Obezitenin bir hastalık olduğunu kabul ederiz,

2. Dünyada obezitenin çok yaygın olmasını göz önüne alarak, obezite ile her alanda mücadele etmek için çalışırız,

3. Ana görevimiz, etik değerler çerçevesinde obeziteyi tedavi etmektir,

4. Herhangi bir tedavi için, ilk önceliğimizin hastaya yarar sağlamak olduğu bilinciyle hareket ederiz,

5. Daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sunabilmek için tedavi uygularız,

6.Obezite ameliyatlarının kozmetik işlemler olmadığını bilir ve anlatırız.

7. Obezite ameliyatlarının bir mucize olmadığını, hastaya düşen sorumlulukların da olduğunu tüm ayrıntısıyla paylaşırız,

8. Gelecek nesillerde obezitenin önüne geçebilmek için çalışmalar yaparız. 

9. Özetle, daha sağlıklı bir dünya için çalışırız.