Title Image

Ameliyata Hazırlık & Ameliyat Öncesi

Ameliyata Hazırlık

Başarılı bir obezite cerrahisi için ilk adım doğru hasta seçimi ve özenli bir hazırlık dönemidir. Bu amaçla pek çok kılavuzda önerilere yer verilmiştir. AntBariatric ailesi olarak hasta sağlığı birinci önceliğimizdir. Bu amaçla hastaların ameliyatları kadar hazırlık süreçlerine de önem veririz. 

Hastaların ameliyat kararı verdikten sonra güvenli bir cerrahi ve ameliyat sonrası dönem için dikkat etmeleri gereken bazı kurallar vardır.

Sigara ve Alkol

Tütün içimi, esas olarak azalmış doku oksijenasyonuna (ve bunun sonucunda yara enfeksiyonlarına), pulmoner komplikasyonlara ve tromboembolizme neden olarak ameliyat sonrası ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Aktif alkol veya madde bağımlılığı bariatrik cerrahi için kontrendikasyon olarak kabul edilir. Obezite ameliyatı öncesinde alkol ve sigara alışkanlığınız var ise mutlaka bu konuda hekiminize bilgi vermelisiniz. 

 • Ameliyat kararı alındıktan 4 hafta öncesinde sigara içiminin azaltılması, bir hafta öncesinde ise tamamen bırakılması
 • Ameliyat gününden 10 gün öncesinde de alkol kullanımının bırakılması önerilmektedir. 

İlaç Kullanımı

Kan sulandırıcı ilaçlar ameliyat sonrası kanama riskini azaltmak için ameliyat öncesi kesilmelidirler. Hangi branş ve ne amaçla başlanıldıklarına göre ilgili branş hekimi tarafından yerlerine düşük molekül ağırlıklı heparin (enoksaparin) başlanması gerekebilir. 

 • Asetil salisilik asit (Aspirin®, Coraspin®, Dispril®) Operasyondan 1 hafta önce kesilmelidir. 
 • Varfarin sodyum (Coumadin®, Orfarin®) Operasyondan 4-5 gün önce kesilmelidir. 
 • Klopidogrel (Plavix®) Operasyondan 5-7 gün önce kesilmelidir. 
 • Tiklopidin HCI (Ticlid®, Agretik®, Ticlocard®) Operasyondan 5-7 gün önce kesilmelidir. 

Hipoglisemi riski nedeniyle ameliyattan bir önceki akşam kesilmeli ve i.v tamponize insülin solüsyonuna geçilmelidir.

 • Glibenklamid (Diyaben®, Gliben®) 
 • Glibornurid (Glutril®), 
 • Gliklazid (Betanorm®, Diamicron®, Glumikron®, Oramikron®)
 • Glimeperid (Amaryl®)
 • Glipizid (Glucotrol XL®, Minidiab®)
 • Glikidon (Glurenorm®) 

Açlık kan şekeri (AKŞ) normal ise, ameliyat sabahı alacağı doz verilmez. Ancak, AKŞ yüksek ise günlük dozun yarısı ameliyat sabahı verilebilir.

 • Humulin®, Orgasulin®, Actrapid HM®, Humalog® 
 • Monoamin Oksidaz inhibitörleri (MAOİ) Fenelzin, izokarboksazid, tranilsipromin, meklobemid (Aurorix®, Lobem®) Operasyondan 2 hafta önce kesilmelidir,
 • Trisiklik antidepresan ilaçlar: Amitriptilin HCI (Laroxyl®, Triptilin®), klomipramin HCI (Anafranil®), imipramin HCI (Tofranil®) Operasyondan 1 hafta önce kesilmeli,
 • Lityum:Lityum karbonat (Lithiuril®), Operasyondan 1 hafta önce kesilmeli ve serum lityum seviyesi kontrol edilmeli.
 • Levodopa+karbidopa (Sinemet®, Madopar®) Operasyondan 1 hafta önce kesilmeli.
 • Klortalidon (Regrotan®), indapamid (Flubest®, Fludex®, İndapen®, Flupamid®, Fludin®), mefrusid (Baycaron®), furosemid (Desal®, Lasix®, Furomid®) amilorid HCI (Moduretic®), sprinolakton (Aldacton®, Aldactazide®, Triamteril®). Dehidratasyon ve hipovolemiye neden olabilirler Ameliyattan bir önceki akşam kesilmeli ve sabah dozu verilmemeli.
 • İbuprofen (Brufen®, Artril®), diklofenak sodyum (Cataflam®, Diclomec®, Dikloron®, Dolorex®, Voltaren®), etodolak (Etol®, Lodine®), naproksen (Aprol®, Naprosyn®, Apranax®), tenoksikam (Tilcotil®, Tenox®, Tenoktil®), nimesulid (Mesulid®) Operasyondan 1 hafta önce kesilmeli parasetamol ve/veya opioid analjezikler ile değiştirilmeli,
 • Selektif COX-2 inhibitörleri:Selokoksib (Cerebrex®, Rofekoksib (Vioxx®), Valdekoksib (Bextra®) Trombosit fonksiyonları üzerine olumsuz etkisi minimal, ancak majör cerrahilerden 1 hafta önce kesilebilir.
 • Aminoglikozidler: Amikasin (Amikozil®, Amiklin®), gentamisin (Genta®, Garamisin®, Gentamisin®), tobramisin (Nedcin®, Tobel®), kanamisin, neomisin non-depolarizan kas gevşeticilerin etkisini artırabilir.  Ameliyattan önce kesilmeli ve başka bir antibiyotiğe geçilmelidir.

Bitkisel kaynaklı tedavilerin tümü ameliyattan 10-14 gün önce kesilmelidir.

Ameliyat Öncesi Beslenme

Vücudunuzu ameliyata hazırlamak, iyileşmenizi hızlandırmak ve kilo kaybetme oranınızı arttırmak açısından önemlidir. Özellikle süper obez hastalarda ameliyat öncesi uygulanan diyet karaciğer hacminde önemli ölçüde (%15-20) küçülme sağlar. Karaciğer hacmindeki küçülme teknik olarak ameliyatın daha kolay yapılmasını sağlar. Bu beslenme aynı zamanda ameliyattan sonraki ilk haftalardaki beslenme tarzına adapte olmanızı da kolaylaştırır. Ameliyat öncesi uygulayacağınız program süresi ve yoğunluğu mevcut kilonuza ve biyokimyasal değerlerinize göre bariyatrik diyetisyen tarafından düzenlenir. Her hastada ameliyat öncesi diyet gerekmeyebilir.

Genel olarak ameliyat öncesi beslenme prensipi yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı öğünler şeklindedir. Çalışmalarda genellikle 2-4 hafta süreyle ameliyat öncesi düşük kalorili diyet (LCD, 1000–1200 kcal/gün) veya kişinin antropometrik özelliklerine göre çok düşük kalorili diyet (VLCD yaklaşık 800 kcal/gün) önerilir.

Ameliyat Öncesi Tetkikler

Ameliyat için uygun olduğuna karar verilen hastalar hastaneye yattıktan sonra rutin bazı tetkikler yapılır. 

– Detaylı kan tahlilleri

– Batın ultrasonu

– Endoskopi 

– Akciğer filmi

– EKG

– Genel Cerrah Muayenesi

– Anestezi Muayenesi

– Kardiyoloji Muayenesi ve Ekokardiyografi

– Psikiyatri Muayenesi

– İç Hastalıkları / Endokrinoloji Muayenesi

– Diyetisyen Muayenesi