AntBariatric

AntBariatric, bariyatrik cerrahi alanında uzman genel cerrah, bariyatrik diyetisyen ve uzman postbariyatrik bakım hemşirelerinden oluşan bir genel cerrahi kliniğidir. AntBariatric, bariyatrik cerrahi ve bariyatrik cerrahi sonrası tüm bakım ve takip süreçlerini yönetir. 

Obezite

Obezite, en basit tanımı ile, vücutta fazla yağ depolanması olarak tanımlanabilir.  Genetik ve çevresel nedenleri olan kronik, multifaktöriyel bir hastalıktır. Vücutta fazla yağ birikimi pek çok hastalığa neden olur, yaşam kalitesini bozar ve beklenen yaşam süresini kısaltır. Obezite ve obeziteye bağlı hastalıklar tüm dünyada ikinci en sık ölüm nedenidir. Pek çok nedeni olsa da; fiziksel aktivitede azalma, kötü beslenme alışkanlığı, hormonal hastalıklar, genetik faktörler obezitenin başlıca nedenleri arasında sayılabilir.

Ameliyatlar

Bariyatrik cerrahi, obezite tedavisinde bilinen en etkin, güvenilir ve kalıcı kilo kaybı sağlayan tedavi şeklidir. Hastalar için, diğer karın içi ameliyatlara kıyasla artmış bir risk söz konusu değildir. Özel durumlar dışında ameliyatların neredeyse tamamı laparoskopik yani kapalı yöntemle yapılmaktadır. Hastalar ameliyat sonrası 2-3. gün taburcu edilirler.  Özellikle şiddetli obezitesi olan hastalarda ameliyat öncesi değerlendirme multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

VKİ Hesaplama

TASARIM KODLAMA

Ameliyat Olmalı Mıyım?

Tüm hastalara öncelikli olarak diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilmelidir. Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile başarılı olamayan hastalarda cerrahi tedavi düşünülmelidir. 

1-) VKİ ≥ 40 kg/m2 olan,

 2-) VKİ 35 – 40 kg/m2 ve eşlik eden obezite ile ilişkili hastalığı bulunan,

3-) VKİ si 30 kadar düşük olsa bile, optimal tedaviye rağmen glisemik kontrol sağlanamayan kişilerde metabolik cerrahi önerilmektedir.

Ek olarak tıbbi gözetimle diyetle başarısız olması ve psikolojik olarak stabil olma şartı aranır.

Randevu Al

Obezite Güncesi